meester Henk - ONDERDRUKKING
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De geschiedenis van Zuid-Afrika is rijk en ingewikkeld omdat sinds de prehistorie verschillende volkeren en culturen naast elkaar voorkwamen.


De cultuur van de 

Bosjesmannen is er minstens

25.000 jaar aanwezig en die van Bantoe 2.500 jaar. Deze twee culturen zouden volgens archeologische bronnen over het algemeen vredig samengewoond hebben.

 

De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen, eerst de 

Portugezen. Deze besluiten het gebied niet te koloniseren en laten het over aan de 

 Nederlanders. De Britten betwisten het gebied vanaf het eind van de 18e eeuw, hetgeen een eeuw later leidde tot twee Boerenoorlogen. De 20e eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst en ondergang van het apartheidsbewind.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016

De Opstand in Soweto op 16 juni 1976 was een belangrijke gebeurtenis in de strijd tegen het Apartheidsbewind in Zuid-Afrika.


Soweto is de afkorting voor 

South Western Townships, de townships voor de zwarte bevolking ten zuidwesten van Johannesburg. Aanleiding voor de opstand waren de plannen van minister van onderwijs, Andries Treurnicht, om het Afrikaans als algemene onderwijstaal in te voeren.


Uit protest daartegen verzamelden de scholieren zich onder leiding van de scholier Tsietsi Mashinini voor een demonstratie in Orlando, Soweto.

De politie sloeg de scholierenopstand keihard neer. Volgens de opgave van de politie kwamen bij de rellen 23 mensen om het leven; volgens de andere bronnen lag het aantal slachtoffers ruim boven de 500. Na de opstand werden talrijke jongeren bij razzia's opgepakt. De onlusten sloegen over op andere townships en duurden tot 1978. Het bloedbad leidde tot stakingen van de zwarte bevolking en wereldwijde protesten.

 

Het eerste slachtoffer van de opstand was de scholier Hastings Ndlovu. Veel bekender is echter de naam van Hector Pieterson.(zie foto)

via @meesterhenkvink 2016

(Advertentie voor leraar of ouder)
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Zulu-oorlog vond plaats in het jaar 1879 tussen het Verenigd Koninkrijk en het Zulukoninkrijk. De Zulu's verloren de oorlog, waardoor het Zulurijk onder Brits gezag kwam. De oorlog staat bekend om zijn bloedige veldslagen.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2016

 

via @meesterhenkvink
via @meesterhenkvink
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Boerenoorlogen waren twee oorlogen die in Zuid-Afrika uitgevochten werden tussen de Boeren en de Britten tussen 1880 en 1902.

 

Deze Boeren of Afrikaners waren afstammelingen van voornamelijk Nederlandse kolonisten, die als pioniers (Voortrekkers) naar de binnenlanden van Zuid-Afrika trokken en daar onder meer de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal) en de Oranje Vrijstaat stichtten.

via @meesterhenkvink

via @meesterhenkvink 2016
1977 In een politiecel in Pretoria, Zuid-Afrika, overlijdt student Steve Biko. Bij zijn begrafenis zijn 15.000 mensen , ook diplomaten uit 12 westerse landen. Lijkschouwing wijst uit dat hij gestorven is aan ernstig hersenletsel en inwendige kneuzingen.
Unequal Scenes laat scenes zien van het ongelijke wonen (blank en gekleurd) in Zuid-Afrika.
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
via @meesterhenkvink