meester Henk - ONDERDRUKKING
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Droomtijd is de westerse aanduiding voor het Aboriginalstelsel van wetten en geloof. Het is gebaseerd op scheppingsmythen. Die verhalen hoe de scheppingsvoorouders uit de aarde kwamen en bergen, rivieren, zon, mensen en dieren maakten. Zij zwierven over de aarde in allerlei gedaanten.

Elke familieclan stamt af van een van die voorouders. Men gelooft dan ook dat iedereen twee zielen heeft, een sterfelijke en een onsterfelijke. De onsterfelijke ziel van elk clanlid staat in verbinding met zijn vooroudergeest of totem.

Veel van de voorouderverhalen zijn geheim. Zij worden door de ouderen binnen de clan mondjesmaat overgeleverd aan de jongeren. De traditie wordt dus mondeling overgeleverd. Kennis van die traditie en wijsheid (in dit geval: kennis van de mythen) komt hier dus letterlijk met het klimmen van de jaren! 

(Advertentie voor leraar of ouder)

De Aboriginals waren de oorspronkelijke inwoners van Australië. Zij stonden, en staan nog steeds, heel dicht bij de natuur. Tot voor kort konden ze niet lezen of schrijven. De geschiedenis is dan ook door mondelinge overdracht en tekeningen opgetekend.

 

Door de Britten werden ze meer als dieren beschouwd en daarom onderdrukt. Tot op heden leven de Aboriginals liever in de natuur dan in de "bewoonde wereld"

Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Aboriginals zijn van oudsher nomaden. Versieren van het onderkomen heeft dus geen prioriteit. Wel treffen we tekeningen aan op de wanden van rotsen en grotten in het landschap. Dit zijn plaatsen waaruit volgens de overlevering de voorouders uit de aarde zijn gekomen. Dit zijn dus vaak heilige plaatsen voor de Aboriginals.

Deze plaatsen vervullen een rol bij rituele bijeenkomsten. De liederen die worden gezongen, zijn vaak in een onverstaanbare spraak. Zo wordt het geheime karakter van de scheppingsmythen nog eens onderstreept. De liederen worden begeleid door de didgeridoo. Dit instrument wordt gemaakt van een tak die door termieten is uitgehold.

Alledaagse voorwerpen worden vaak beschilderd. Zowel bij de rotstekeningen als de beschildering van voorwerpen maakten de Aboriginals gebruik van natuurlijke pigmenten, veelal oker- en roodtinten. Maar sinds enkele decennia zetten Aboriginals hun kunstuitingen op doek en hout. Ze gebruiken daarvoor sneldrogende acrylverf. Het kleurenpalet is daardoor uitgebreid, maar ze gebruiken nog veel oude motieven. 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Met het westerse begrip ‘Aboriginals’ of ‘Aborigins’ duiden we de oorspronkelijke bewoners van Australië aan. Zij bewonen al meer dan 40.000 jaar dit continent. In 1788, het jaar waarin de Engelsen de eerste gevangenen naar dit continent deporteerden, waren er naar schatting 750.000 Aboriginals die zo’n driehonderd verschillende talen spraken.

De Aboriginals vormen dus geen homogeen volk. De verschillen in taal vloeien voort uit hun bestaanswijze. Van oudsher zijn Aboriginals nomadische jagers en verzamelaars die zijn verenigd in clans. De leden van de clans trekken rond in kleine zwerfgroepjes, vaak bestaande uit niet meer dan een gezin of enkele bevriende gezinnen. Contacten met anderen zijn zeldzaam door de enorme uitgestrektheid van het continent. Zo konden talen en leefwijzen erg uit elkaar groeien.

Voor de jacht maken de Aboriginals gebruik van lichte wapens als speer, pijl, boog en boemerang. Daarmee maken ze jacht op kleine buideldieren en kangoeroes.